عکسی که الهام طهموری با ظاهر جدیدش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

ظاهر جدید الهام طهموری + عکس