عکسی که حسن پورشیرازی از دوران جوانیش با پسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

حسن پورشیرازی در دوران جوانیش + عکس