عکسی که مهدی کوشکی از اجرای آخر نمایشش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

اجرای آخر مهدی کوشکی + عکس