عکسی که شقایق دهقان از یک گلخانه در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

شقایق دهقان در گلخانه ای زیبا + عکس