هومن حاج عبداللهی با انتشار این عکس از زمان پخش سریال پایتخت 6 خبر داد.

تنابنده