حامد بهداد در برنامه کتاب باز از داستان تنهایی اش در اوایل جوانی گفت: پشت تلفن سر مادرم داد میزدم...

 

حجم ویدیو: 2.57M | مدت زمان ویدیو: 00:01:48