آشا محرابی با انتشار این عکس نوشت: آخرین پست سال٩٩ در کنار محمد رضا علیمردانى نازنین و آذر عزیزم ، زوج مهربان ، دوست داشتنى و هنرمند 

آشا محرابی