نوید محمدزاده در صفحه اینستاگرام خود به صورتی عجیب عید را تبریک گفت.

اینستاپست نوید محمدزاده را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

نوید محمدزاده