بابک جهانبخش این عکس را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

بابک جهانبخش در توضیح این عکس نوشت:

بابک جهانبخش

سلام 

در قرن جدید

همان تغییری باشید

که دوست دارید در جهان ببینید 

سال ۱۴۰۰ خورشیدی بر مردم ایران زمین مبارک باد