شبنم قلی خانی این عکس را در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد.

استوری شبنم قلی خانی را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

شبنم قلی خانی