بهاره رهنما و همسرش در جزیره کیش را در ادامه می بینید.

بهاره رهنما