عکسی که کامبیز دیرباز در حال ساز زدن در سکانسی از فیلم آینده در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

کامبیز دیرباز هم درامر شد + عکس