عکسی که برزو ارجمند در کنار دکتر حمیدرضا صدر نویسنده و منتقد سینما و مفسر فوتبال در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

دوست دکتر برزو ارجمند + عکس