عکسی بامزه که سمیرا حسن پور با داندانپزشکش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

شیطنت سمیرا حسن پور با لباس اتاق عمل + عکس