عکسی که ملیکا شریفی نیا از کودکیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

ملیکا شریفی نیا در کودکی + عکس