عکسی از ارسلان قاسمی در ال بازی با کایت که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

ارسلان قاسمی و کایت زیبایش + عکس