عکسی که علی شادمان از سکانس خشمگینی از فیلم شاه ماهی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

علی شادمان با چهره ای خشمگین + عکس