عکسی از جواد عزتی عزیز با موهایی آشفته در باد که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

جواد عزتی  با ظاهری آشفته + عکس