عکسی از ویشکا آسایش و پسرش در حال دوچرخه سواری که او در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

ویشکا آسایش با پسرش  در حال دوچرخه سواری + عکس