عکسی از نوید محمدزاده در آغوش بهمن فرمان آرا عزیز در یک مراسم که در اینستاگرام منتشر شده است.

نوید محمدزاده در آغوش بهمن فرمان آرا عزیز + عکس