عکسی که امیرحسین صدیق در حال حرکات نمایشی در میان هواداران جنوبیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

حرکات عجیب امیرحسین صدیق در میان مردم + عکس