عکسی که نوید محمدزاده مثل همیشه با استایل خاصش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

نوید محمدزاده با استایل همیشه خاصش + عکس