کیسان دیباج با انتشار این عکس نوشت:

کیسان دیباج

جایی خواندم که آرامش یک احساس نیست ... !
بلکه آن فاصله ، آن بی حسی کامل ، آن سکوت ،
آن خلأ حسی بین تجربه ی دو احساس ( حال فاصله ی بین تجریه ی یک شادی تا شادی دیگر یا یک غم تا یک شادی یا ....) را آرامش می گویند !
پس شاید بهتر باشد در زندگی به جای آرامش به دنبال خوشبختی باشیم ....  

کیسان دیباج بازیگر نوظهور کشورمان که در سریال از سرنوشت در نقش جوانی سهراب بازی می کرد در یک خانواده چهار نفره زندگی میکند و دارای یک خواهر به نام درسا است کیسان از القاب مختار ثقفی است.

کیسان دیباج 24 ساله هنوز ازدواج نکرده و مجرد است . 

کیسان دیباج