احمد مهرانفر با انتشار این پست نوشت: با ریما،نسرین و سامی عزیز در روزهای پایانی سال نود ونه

این عکس مربوط به روزهای قبل از جنگ متحدین و مُتّنقین _که به پیروزی متحدین و شکست مُتّنقین انجامید _می باشد

راستی ریماجان تولدت مبارک

احمد مهران فر و ریما رامین فر