محسن کیایی بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:

من منم ،من نه منم ،منم منم چاه منم 

محسن کیایی