تصویری از سلفی آیین جعفری با مادرش ریما رامین فر را مشاهده می کنید.

پسر امیر جعفری و ریما رامین فر