شقایق دهقان تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

چهره خندان آزاده نامداری در کنار شقایق دهقان /عکس