اینستاگرام پس از تایید فوت آزاده نامداری حساب‌ اینستاگرامی این هنرمند برای همیشه بدون تغییر به حالت Remembering در آورد.

اینستاگرام آزاده نامداری