عکسی که حمید فرخ نژاد با استایل خفنش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 فرخ نژاد