تصویری از آرامگاه آزاده نامداری در کنار مرحومه صدیقه کیانفر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا را در ادامه مشاهده می کنید.

آرامگاه ابدی آزاده نامداری /عکس