عکسی که نسیم ادبی با همسر مرحومش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

عکس عاشقانه نسیم ادبی با همسر مرحومش