عکسی که مینا وحید از پشت صحنه کار جدیدش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

حال خوب مینا وحید + عکس