‌مهران غفوریان‌ که نسبت به سال پیش تفاوت ظاهری محسوسی داشته یک عکس بدون عنوان به اشتراک گذاشت.

مهران