ماهور الوند به تازگی عکسی از خود لب دریا در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.