فریبا نادری تصویر زیر را به مناسبت تولد نرگس محمدی منتشر کرد.

فریبا نادری