حسین سلیمانی   بازیگر سینما ی ایران با انتشار تصاویری از دوران کودکی‌اش در فضای مجازی، یاد آن دوره از زندگی‌‌اش را زنده کرد.

حسین سلیمانی