الهام پاوه نژاد تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

خوب است، کار چندان سخت و دشواری نیست؛ همه در این شرایط می‌توانند شادمان باشند و لبخند بزنند
آنتونی رابینز
.
.
پی‌نوشت:
آنتراکت تا حمله‌ی طوفان بعدی....
کسی چه می‌داند نوبت کدام‌مان است شاید خودم...
ای اندوه ، من سهمم از زندگی را به تو نخواهم باخت!!!
به مهربانی دوستانی که جانند و جهان...
اولین عید دیدنی شاید هم با نزدیک شدن‌موج چهارم آخرین ۱۴۰۰ در فضای باز ِحیاطِ زیبای خانه ۱۳۰۷
 

الهام پاوه نژاد