محسن کیایی ، بازیگر سینما و تلویزیون به تازگی تصویری از خود و دخترش را در فضای مجازی به اشتراک گذاشته و نوشته است:

"نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو"

محسن کیایی و دخترش