مجید واشقانی  بازیگر معروف با انتشار پستی تولد پدر خود را تبریک گفت.

مجید واشقانی