فریبرز عرب نیا  بازیگر خوب کشورمان پستی را در فضای مجازی منتشر کرد و برای روز طبیعت نوشت: 

"آیین ‘سیزده‌به‌در’، جشن ایرانیان دوست‌دار پاکیزگی و زیبایی، عاشقان طبیعت و نگاه‌بان مادرزمین شاد و گرامی و سرشار از آرامش و تن‌درستی باد.
بدشگونی و پستی و پلیدی از زندگانی و دلبندان‌تان دور."

فریبرز عرب نیا