مریم وطن پور   مجری و بازیگر ایرانی پستی را در فضای مجازی به اشتراک گذاشت و نوشت:

"دنیا رو خراب تر از اینی که هست نکنیم.
بخدا که ما آدم ها به هم محتاجیم.
ما به معرفت و محبت ، به روابط انسانی درست ، به کلام خوش هم نیاز داریم.
زمونه به اندازه کافی تلخ شده، تلخ ترش نکنیم.
باور کنید با این حجم از بی معرفتی همه مون به زودی تنها میشیم، تو لاک خودمون فرومیریم و از تنهایی می میریم.
با زندگی آدم ها بازی نکنیم.
انصاف نیست.
" هر چه کنی به خود کنی
گر همه نیک و بد کنی"

مریم وطن پور