زادروز هنرمند گرامی « ژاله صامتی » را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.

ژاله صامتی

طرحی از مرتضی طهرانی به بهانه زادروز این هنرمند