زانیار خسروی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

زانیار خسروی