سیدعلی صالحی ، ایفاگر نقش فریبرز در سریال پرمخاطب « نون خ » با اشتراک گذاشتن پستی در صفحه خود که مربوط به قسمت پیشین این سریال است نوشت:

"خدارو شکر سیزده بدر شد
پ.ن : باز جای شکرش باقیه ،شانس اوردم از ماشین پیاده شدم"

سیدعلی صالحی