داریوش فرضیایی با انتشار این تصویر در صفحه رسمی خود نوشت:

حال مترسک‍‍ی را دارم

که به کلاغ میگفت :

هرچقدر دوست داری نوک بزن

ولی تنهایم نگذار .. ....

( برداشت آزاد )

 

عمو پورنگ