سوگل خلیق  در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عکس از خود و دوست بازیگرش الناز حبیبی منتشر کرد.

سوگل خلیق