عکسی که فرزاد حسنی از زمان جوانیش با تیپی‌متفاوت در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

فرزاد حسنی