عکسی که محمدرضا گلزار از دوران جوانیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

گلزار