عکسی که مونا فرجاد با گربه اش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

مونا فرجاد