عکسی که مهرداد صدیقیان از خودش در روزهای قرنطینگی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

چقدر سیبیل به مهرداد صدیقیان میاد + عکس